czy warto SEGREGOWAĆ ŚMIECI?

ZNACZENIE RECYKLINGU

Rozwój cywilizacyjny oprócz ułatwienia życia i poprawienu jego komfortu niesie ze sobą poważne skutki ekologiczne. Można je znacząco zredukować poprzez odpowiednie gospodarowanie odpadami i wykorzystywaniu ich w 100%.

Odpady, które nie zostają posortowane a następnie zrecyklingowane zalegają na wysypiskach śmieci. Statystyczny Polak generuje nawet 315 kg śmieci rocznie. Można próbować sobie wyobrazić jak wyglądałby nasz krajobraz gdyby nie recykling.

Jak wszyscy wiedzą papier produkuje się z drzew, aby wyprodukować tonę papieru potrzeba, aż
17 drzew, które w ciągu roku produkują tlen dla 170 osób. Recykling każdej tony makulatury
pozwala zaoszczędzić 1200l wody w papierni oraz 2.5 m3 przestrzeni środowiska.

Produkcja butelek szklanych jest bardzo energochłonna. Aby wyprodukować 1 butelkę trzeba
zużyć energię, która wystarczyłaby aby 100 watowa żarówka mogła świecić przez 4 godziny. Warto
również pamiętać, że jeżeli szkło trafi na wysypisko śmieci będzie się rozkładać aż 4000 lat.

Plastikowa butelka w zależności od rodzaju tworzyw wykorzystanych do jej produkcji rozkłada się
od 100 do 1000 lat. Szacuje się, że każdego roku do mórz i oceanów trafia od 4,8 mln do 12,7 mln
ton plastiku. Chemikalia dodawane do plastiku przenikają do tkanek ryb i skorupiaków, które
jemy, a także bezpośrednio do tkanek ludzi.

Metal to jedna z najprostszych surowców do przetworzenia. Dodatkowo można go przetwarzać
wielokrotnie. Wytworzenie metali ze złóż naturalnych pochłania znacznie więcej energii i jest
wielokrotnie droższe niż ich recykling. Nieodłącznym efektem produkcji metali ze złóż jest wzrost
zanieczyszczenia środowiska.

Skip to content